Eerste item

Toestemmingsformulier schoolzwemmen

 

 

Invoer:

De ouder(s)/ verzorger(s) van onderstaande leerling verklaren hierbij goed te keuren, dat 
genoemd kind gedurende het cursusjaar deelneemt aan het schoolzwemmen
voor zover bekend hiertegen geen medische bezwaren zijn
Voornaam kind *
Achternaam kind *
Groep *
Zwemdiploma
Ik bevestig dat mijn kind beschikt over: 
Zwemdiploma A
Zwemdiploma B
Zwemdiploma C
Zwemvaardigheid 1
Zwemvaardigheid 2
Zwemvaardigheid 3
Geen zwemdiploma
* Verplichte velden