Eerste item

Toestemmen gegevensverwerking

Voor sommige verwerkingen van persoonsgegevens van uw kind hebben wij uw schriftelijke toestemming nodig. U kunt deze toestemming aan ons verstrekken door bijgaande verklaring te downloaden en te ondertekenen.
De Petrus Datheenschool heeft voor de verwerkingen van persoonsgegevens van uw kind passende beveiligingsmaatregelen genomen om ongewenste en onrechtmatige verwerkingen te voorkomen. Zo worden bijvoorbeeld op het openbare deel van de website geen frontale foto’s van de leerlingen geplaatst.

 

Heeft u vragen over de concrete veiligheidsmaatregelen die wij nemen of andere vragen over de verwerkingen waar wij uw toestemming voor vragen? Dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school.

 

De toestemming wordt gevraagd voor de inschrijvingsduur van uw kind. U kunt een eenmaal gegeven toestemming op ieder gewenst moment wijzigen en/of intrekken. Vanaf het moment dat u uw toestemming intrekt zal de Petrus Datheenschool stoppen met de hiervoor genoemde verwerkingen.

 

 

Toestemmingsformulier