un ghostwriter what is the best typewriter paper business plan writers grand rapids mi help in writing a persuasive essay homework help la write essay my life scholastishomeworkhelpers com youth culture essay
 


Sociaal veiligheidsplan

De wet op de sociale veiligheid is een inspanningsverplichting voor de scholen om een sociaal veilige  schoolomgeving te realiseren. Dat betekent een expliciete verantwoordelijkheid voor het voeren van sociaal veiligheidsbeleid, de verplichte monitoring van de veiligheidsbeleving van leerlingen en  het hebben van een vast aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Tevens wordt er van de scholen verwacht dat ze de coördinatie van het anti-pestbeleid op een goede manier hebben ingericht. Dit veiligheidsplan voldoet aan deze eisen.