Schooltijden

 Groepen 1 & 2

  • Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag : 08.45 uur – 12.15 uur & 13.00 uur – 15.00 uur
  • Woensdag : vrij

 

Van 8.30 uur kunnen de leerlingen van groep 1-2 in het groepslokaal worden gebracht.

Groepen 3 – 8

  • Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag : 08.45 uur – 12.15 uur & 13.00 uur – 15.00 uur
  • Woensdag : 08.45 uur – 12.30 uur

 

Op het startsignaal bij aanvang van de schooldag, om 8:40 uur, gaan de leerlingen naar de voor de groep aangewezen verzamelplek, waar ze door de leerkracht worden opgehaald.