Agenda

18 juni 2020
Schoolfotograaf
24 juni 2020
Studiedag (vrij)
8 juli 2020 t/m 10 juli 2019
Schoolkamp groep 8
14 juli 2020
Juf-/meesterdag
14:00 uur uit
14 juli 2020
Afscheidsavond groep 8