Kanjertraining

Ouders en kinderen willen graag een veilige school, waar kinderen zichzelf kunnen zijn, zonder gepest of uitgelachen te worden. Daarvoor gebruiken we op onze school de Kanjertraining. Deze training geeft handvatten voor sociale situaties. De kanjerregels gelden voor iedereen die bij school betrokken is.

Ouders die voor deze school kiezen, kiezen voor een school waar kinderen, leerkrachten, dierectie en ouders het verlangen hebben en hun best doen om respectvol met elkaar om te gaan.

 

De Kanjertraining leert kinderen respectvol met zichzelf, elkaar en de school om te gaan. Van ouders en leerkrachten wordt verwacht dat zij, als zich problemen voordoen, oplossingen zoeken waar iedereen wat aan heeft en dat zij niet handelen uit irritatie, angst of onverschilligheid.

 

De doelen van de Kanjertraining zijn terug te vinden in de tekst van het Kanjerdiploma :

  • Hier ben ik
  • Het is goed dat ik er ben
  • Ik ben te vertrouwen
  • Ik help
  • Ik speel niet de baas
  • Ik lach niet uit
  • Doet iemand expres naar, dan denk ik : Bekijk het maar!
  • Ik gedraag me als een kanjer, want ik ben een kanjer