Ouderbeleid

Het ouderbeleid van de Petrus Datheenschool heeft tot doel de betrokkenheid van de ouders te vergroten bij de schoolloopbaan van hun kind, zodat leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien. De school ziet zichzelf als partner van de ouders in de opvoeding en begeleiding van de kinderen en betrekt daarom ouders bij het geheel van het schoolgebeuren.
Onze school gaat de dialoog en het partnerschap aan met ouders/opvoeders en werkt voortdurend aan een goede relatie, waarbinnen de ouders primair verantwoordelijk zijn voor de opvoeding en de basisvoorwaarden die van invloed zijn op opvoeding en leerprestaties van het kind, zoals nachtrust, voeding en beweging.

 

Ouders kunnen het kind stimuleren in zijn ontwikkeling op school door bijvoorbeeld interesse te tonen in de schoolprestaties van hun kind of door te helpen met huiswerk. De groepsleer-krachten zijn primair verantwoordelijk voor het onderwijs. Beiden zijn gelijkwaardige partners, maar nemen verschillende rollen in. Vanuit die verschillende rollen kunnen ze gebruik maken van elkaars expertise.

 

Voor het volledige ouderbeleidsplan, inclusief huiswerkbeleid, lees meer....