writing term papers do my homework free university essay pay essay on life in high school how to write paragraphs in an essay write my masters thesis for me administration business plan homework help services
 


Medezeggenschapsraad

Op onze school functioneert een MR met instemmingsbevoegdheid. Dit houdt in dat de MR door het bevoegd gezag, het bestuur, gevraagd wordt om mee te denken over zaken zoals bijvoorbeeld:

 • Regels met betrekking tot het veiligheids-, gezondheids- en het welzijnsbeleid van de school
 • Het financiële beleid
 • Het aangaan van onderwijskundige projecten
 • Eventuele wijzigingen van het beleid van de school
 • Het vaststellen van de formatie

Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Een uitgebreide opsomming staat in het MR-reglement.

 

De MR-lede zijn :

 

namens het team :

 • Marja da Cruz Lopes
 • Lydia Pronk
 • Brigitte Vijfhuizen

namens de ouders :

 • Michiel Bontenbal (voorzitter)
 • Lydia van Heiningen
 • Desiré Zantman (secretaresse)

 

U kunt ons altijd aanspreken, als u vragen of opmerkingen heeft. Wij zijn ook te bereiken via e-mail: mr@petrusdatheen.nl. Als er onderwerpen zijn waar wij u van op de hoogte willen brengen, zullen wij dat doen door middel van een nieuwsbrief.

 

We hopen zo op een goede en positieve samenwerking met ouders, personeel en bestuur zodat we samen het beste voor de school, en de leerlingen kunnen zoeken.