Communicatie via Parro

Op school werken wij met het administratiesysteem ParnasSys. Ook ontvangt u onze mail via dit systeem.

Nu heeft Parnassys een app ontwikkeld, Parro, waarmee wij op een hele eenvoudige en snelle manier zaken aan u kunnen communiceren. Als alle ouders een account activeren kunnen wij snel een (bijzondere) mededeling doorgeven. 

 

U hebt als ouder van de Petrus Datheenschool een account nodig voor Parro. De leerkracht van uw kind zal u hiervoor per mail uitnodigen. Als u een account heeft kunt u inloggen in de app of de webapplicatie gebruiken op https://talk.parro.com/