Eerste item

Bijbelvertelrooster

Het Bijbelvertelrooster is een hulpmiddel om thuis met de kinderen over de Bijbelles na te spreken en de vindplaats in de Bijbel kan hulp bieden bij het beantwoorden van de dagelijkse vragen uit het werkboekje van 'Hoor het Woord'.