Het team

Managementteam

Het managementteam bestaat uit drie personenen, t.w. de directeur en twee intern begeleiders. Voor de uitoefening van deze taken zijn zij (gedeeltelijk) vrijgesteld van lesgevende taken.

Dhr. H. Schipper

directeur & leraar groep 5-6
Groep 5-6 - Bekijk groep ›
hschipper@petrusdatheen.nl  
06 - 12839644

M. Boonzaaijer-Oldenhage

Intern begeleider, leraar groep 7-8 & plus-/klimopgroep
Groep 7-8 - Bekijk groep ›
mboonzaaijer@petrusdatheen.nl  
06 - 12360214

S.E. Kempeneers - van der Knaap

Intern begeleider
tkempeneers@petrusdatheen.nl  
06 - 15688034

Onderwijsteam

Naast het managementteam zijn 9 groepsleerkrachten en 5 onderwijsassistenten werkzaam in onderwijsgevende en -ondersteunende taken. 

M.T. da Cruz Lopes - Walhout

Leraar groep 4
Groep 3-4 - Bekijk groep ›
mdacruzlopes@petrusdatheen.nl  
06 - 36466101

P. Daudey - Lans

Onderwijsassistent groep 1
Groep 1-2 - Bekijk groep ›
pdaudey@petrusdatheen.nl  
06 - 36174553

C.A. Dijksman - de Jong

Onderwijsassistent
cdijksman@petrusdatheen.nl  
06 - 41352411

A. Kodde - Visser

Groepsleerkracht
Groep 7-8 - Bekijk groep ›
akodde@petrusdatheen.n  
06 - 34214379

L.C. Pronk

Leraar groep 3-4
Groep 3-4 - Bekijk groep ›
lpronk@petrusdatheen.nl  
0180 - 621106

R.C. Trommel - van Welie

Leraar groep 7-8
Groep 7-8 - Bekijk groep ›
rtrommel@petrusdatheen.nl  
06 - 20777842

A. Scheper - van Dooijeweert

Leraar groep 5-6
Groep 5-6 - Bekijk groep ›
ascheper@petrusdatheen.nl  
06 - 37549665

R.E. Soet - van Delft

Onderwijsassistent groep 2
Klusklas - Bekijk groep ›
esoet@petrusdatheen.nl  
06 - 25427454

T. Soffree - Kooiman

Onderwijsassistent
tsoffree@petrusdatheen.nl  
06 - 13610850

B. Vijfhuizen - Hofman

Leraar groep 2
Groep 1-2 - Bekijk groep ›
bvijfhuizen@petrusdatheen.nl  
06 - 28050488

W. Brand

Leraar groep 5-6
Groep 5-6 - Bekijk groep ›
wbrand@petrusdatheen.nl  
06 - 48278111

A.A. IJzelenberg

Leraar
aijzelenberg@petrusdatheen.nl  
06 - 17587447

A. Verheij

Onderwijsassistent in opleiding (BBL)
averheij@petrusdatheen.nl  
06 - 28307133

W. Kraaijeveld - Droogendijk

Leraar groep 1
Groep 1-2 - Bekijk groep ›
wkraaijeveld@petrusdatheen.nl  
06 - 51110614

Interieurverzorgers

Een schoonmaakteam, bestaande uit vijf personeelsleden, en een vrijwilliger, zorgen voor een schoon interieur.