Het team

Directie en intern begeleider

De directie bestaat uit twee personenen, t.w. de directeur en de adjunct-directeur. Beiden zijn voor de directietaken twee dagen ambulant. Eén van de groepsleerkrachten is benoemd als intern begeleider. Voor de vervulling van deze taak is anderhalve dag beschikbaar.

Dhr. H. Schipper

directeur / groep 4-5
Groep 4-5 - Bekijk groep ›
hschipper@petrusdatheen.nl  

Dhr. M. Wijland

adjunct-directeur / groep 8
Groep 7-8 - Bekijk groep ›
mwijland@petrusdatheen.nl  

Mw. A.P.M. Vogelaar - Koppelaar

Intern begeleider onderbouw en groepsleerkracht
Groep 4-5 - Bekijk groep ›
avogelaar@petrusdatheen.nl  

Mw. S.E. Kempeneers - van der Knaap

Intern begeleider bovenbouw
tkempeneers@petrusdatheen.nl  

Onderwijsteam

Naast de beide directieleden en de intern begeleider zijn 8 groepsleerkrachten werkzaam in onderwijsgevende en -ondersteunende taken. Voor remedial teaching zij drie dagdelen beschikbaar.

Mw. M. Boonzaaijer-Oldenhage

groep 6-7, plusgroep, invalleerkracht
Groep 6-7 - Bekijk groep ›
mboonzaaijer@petrusdatheen.nl  

Mw. M.T. da Cruz Lopes - Walhout

groep 6-7
Groep 6-7 - Bekijk groep ›
mdacruzlopes@petrusdatheen.nl  

Mw. G. van Mourik - Buskoop

Groepsleerkracht
Groep 6-7 - Bekijk groep ›
gvanmourik@petrusdatheen.nl  

Mw. L.C. Pronk

Groepsleerkracht
- Bekijk groep ›
lpronk@petrusdatheen.nl  

Mw. A.M. de Ron - Gorter

Groepsleerkracht
Groep 3-4 - Bekijk groep ›
mderon@petrusdatheen.nl  

Mw. R.C. Trommel - van Welie

Groepsleerkracht
Groep 7-8 - Bekijk groep ›
rtrommel@petrusdatheen.nl  

Mw.. B. Vijfhuizen - Hofman

Groepsleerkracht
Groep 1 & 2 - Bekijk groep ›
bvijfhuizen@petrusdatheen.nl  

Mw. A. IJzelenberg

Groepsleerkracht
Groep 3-4 - Bekijk groep ›
aijzelenberg@petrusdatheen.nl  

Onderwijsondersteuner

Ter ondersteuning van directie en groepsleerkrachten is een onderwijsondersteuner in dienst. Deze functie omvat twee dagen.

Mw. P. Daudey-Lans

Onderwijsassistent
Groep 1 & 2 - Bekijk groep ›
pdaudey@petrusdatheen.nl  

Mw. H.M. Mulder - Schumacher

Onderwijsassistent
- Bekijk groep ›
hmulder@petrusdatheen.nl  

Mw. C.A. Dijksman - de Jong

Onderwijsassistent
cdijksman@petrusdatheen.nl  

Mw. T.E. Riezebos - Schipper

Onderwijsassistent
iriezebos@petrusdatheen.nl  

Schoolassistent

Voor allerhande werkzaamheden op het gebied van concierge- en huishoudelijke taken is fulltime een schoolassistent in dienst.

Mw. J.G. Plomp

schoolassistent

Interieurverzorgers

Een schoonmaakteam, bestaande uit vier personeelsleden en een vrijwilliger, verzorgt de interieurverzorging van ons schoolgebouw.