Het team

Managementteam

Het managementteam bestaat uit drie personenen, t.w. de directeur en twee intern begeleiders. Voor de uitoefening van deze taken zijn zij vrijgesteld van lesgevende taken.

Dhr. H. Schipper

directeur & leraar groep 5-6
Groep 5-6 - Bekijk groep ›
hschipper@petrusdatheen.nl  

Mw. A.P.M. Vogelaar - Koppelaar

Intern begeleider onderbouw (groep 1-4)
avogelaar@petrusdatheen.nl  

Mw. S.E. Kempeneers - van der Knaap

Intern begeleider bovenbouw (groep 5-8)
tkempeneers@petrusdatheen.nl  

Onderwijsteam

Naast het managementteam zijn 10 groepsleerkrachten en 2 onderwijsassistenten werkzaam in onderwijsgevende en -ondersteunende taken. Voor remedial teaching zijn vijf dagdelen beschikbaar.

Mw. M. Boonzaaijer-Oldenhage

Leraar groep 7-8 & plus-/klimopgroep
Groep 7-8 - Bekijk groep ›
mboonzaaijer@petrusdatheen.nl  

Mw. M.T. da Cruz Lopes - Walhout

Leraar groep 4
Groep 3-4 - Bekijk groep ›
mdacruzlopes@petrusdatheen.nl  

Mw. P. Daudey-Lans

Onderwijsassistent groep 1
Groep 1-2 - Bekijk groep ›
pdaudey@petrusdatheen.nl  

Mw. L.C. Pronk

Leraar groep 3-4
Groep 3-4 - Bekijk groep ›
lpronk@petrusdatheen.nl  

Mw. A.M. de Ron - Gorter

Leraar groep 1
Groep 1-2 - Bekijk groep ›
mderon@petrusdatheen.nl  

Mw. R.C. Trommel - van Welie

Leraar groep 7-8
Groep 7-8 - Bekijk groep ›
rtrommel@petrusdatheen.nl  

Mw.. B. Vijfhuizen - Hofman

Leraar groep 2
Groep 1-2 - Bekijk groep ›
bvijfhuizen@petrusdatheen.nl  

Mw. C.A. Dijksman - de Jong

Onderwijsassistent
cdijksman@petrusdatheen.nl  

Mw. A. IJzelenberg - Kalkman

Leraar groep 2 & 3
Groep 1-2 - Bekijk groep ›
aijzelenberg@petrusdatheen.nl  

Mw. E. van Elsäcker - de Pater

Leraar groep 7-8
Groep 7-8 - Bekijk groep ›
evanelsacker@petrusdatheen.nl  

E Oosterwijk

Leraar groep 5-6
Groep 5-6 - Bekijk groep ›
eoosterwijk@petrusdatheen.nl  

R.E. Soet - van Delft

Onderwijsassistent
Klusklas - Bekijk groep ›
esoet@petrusdatheen.nl  
06 - 25427454

T Soffree - Kooiman

Onderwijsassistent
tsoffree@petrusdatheen.nl  
06 - 13610850

Anneke Kodde

Groepsleerkracht
Groep 7-8 - Bekijk groep ›
akodde@petrusdatheen.n  

Schoolassistent

Voor allerhande werkzaamheden op het gebied van concierge- en huishoudelijke taken is fulltime een schoolassistent in dienst.

Mw. J.G. Plomp

schoolassistent

Interieurverzorgers

Een schoonmaakteam, bestaande uit vier personeelsleden, en een vrijwilliger, zorgen voor een schoon interieur.