Het team

Directie en intern begeleider

De directie bestaat uit twee personenen, t.w. de directeur en de adjunct-directeur. Beiden zijn voor de directietaken twee dagen ambulant. Eén van de groepsleerkrachten is benoemd als intern begeleider. Voor de vervulling van deze taak is anderhalve dag beschikbaar.

Dhr. H. Schipper

directeur
hschipper@petrusdatheen.nl  

Mw. A.P.M. Vogelaar - Koppelaar

Intern begeleider onderbouw en groepsleerkracht groep 5-6
avogelaar@petrusdatheen.nl  

Mw. S.E. Kempeneers - van der Knaap

Intern begeleider bovenbouw
tkempeneers@petrusdatheen.nl  

Onderwijsteam

Naast de beide directieleden en de intern begeleider zijn 8 groepsleerkrachten werkzaam in onderwijsgevende en -ondersteunende taken. Voor remedial teaching zij drie dagdelen beschikbaar.

Mw. M. Boonzaaijer-Oldenhage

Groepsleerkracht groep 7-8 & plusgroep
mboonzaaijer@petrusdatheen.nl  

Mw. M.T. da Cruz Lopes - Walhout

Groepsleerkracht groep 5-6
mdacruzlopes@petrusdatheen.nl  

Mw. G. van Mourik - Buskoop

Groepsleerkracht groep 7-8
gvanmourik@petrusdatheen.nl  

Mw. L.C. Pronk

Groepsleerkracht groep 3-4
lpronk@petrusdatheen.nl  

Mw. A.M. de Ron - Gorter

Groepsleerkracht groep 1-2
mderon@petrusdatheen.nl  

Mw. R.C. Trommel - van Welie

Groepsleerkracht groep 7-8
rtrommel@petrusdatheen.nl  

Mw.. B. Vijfhuizen - Hofman

Groepsleerkracht groep 1-2
bvijfhuizen@petrusdatheen.nl  

Mw. T.E. Riezebos - Schipper

Groepsleerkracht Klusklas & Klimop en Rt
iriezebos@petrusdatheen.nl  

Mw. A. IJzelenberg - Kalkman

Groepsleerkracht groep 3-4
aijzelenberg@petrusdatheen.nl  

Mw. E. van Elsäcker - de Pater

Groepsleerkracht groep 5-6
evanelsacker@petrusdatheen.nl  

Onderwijsondersteuner

Ter ondersteuning van directie en groepsleerkrachten is een onderwijsondersteuner in dienst. Deze functie omvat twee dagen.

Mw. P. Daudey-Lans

Onderwijsassistent groep 1-2
pdaudey@petrusdatheen.nl  

Mw. C.A. Dijksman - de Jong

Onderwijsassistent groep 1-2 & Rt
cdijksman@petrusdatheen.nl  

Schoolassistent

Voor allerhande werkzaamheden op het gebied van concierge- en huishoudelijke taken is fulltime een schoolassistent in dienst.

Mw. J.G. Plomp

schoolassistent

Interieurverzorgers

Een schoonmaakteam, bestaande uit vier personeelsleden en een vrijwilliger, verzorgt de interieurverzorging van ons schoolgebouw.