Het team

Managementteam

Het managementteam bestaat uit drie personenen, t.w. de directeur en twee intern begeleiders. Voor de uitoefening van deze taken zijn zij vrijgesteld van lesgevende taken.

Dhr. H. Schipper

directeur & leraar groep 7-8
hschipper@petrusdatheen.nl  

Mw. A.P.M. Vogelaar - Koppelaar

Intern begeleider onderbouw (groep 1-3) & leraar groep 6
avogelaar@petrusdatheen.nl  

Mw. S.E. Kempeneers - van der Knaap

Intern begeleider bovenbouw (groep 4-8)
tkempeneers@petrusdatheen.nl  

Onderwijsteam

Naast het managementteam zijn 10 groepsleerkrachten en 2 onderwijsassistenten werkzaam in onderwijsgevende en -ondersteunende taken. Voor remedial teaching zijn vijf dagdelen beschikbaar.

Mw. M. Boonzaaijer-Oldenhage

Leraar groep 7-8 & plusgroep
mboonzaaijer@petrusdatheen.nl  

Mw. M.T. da Cruz Lopes - Walhout

Leraar groep 4-5
Groep 4-5 - Bekijk groep ›
mdacruzlopes@petrusdatheen.nl  

Mw. P. Daudey-Lans

Onderwijsassistent
pdaudey@petrusdatheen.nl  

Mw. L.C. Pronk

Leraar groep 3
lpronk@petrusdatheen.nl  

Mw. A.M. de Ron - Gorter

Leraar groep 1-2
mderon@petrusdatheen.nl  

Mw. R.C. Trommel - van Welie

Leraar groep 7-8
rtrommel@petrusdatheen.nl  

Mw.. B. Vijfhuizen - Hofman

Leraar groep 1-2
bvijfhuizen@petrusdatheen.nl  

Mw. C.A. Dijksman - de Jong

Onderwijsassistent
cdijksman@petrusdatheen.nl  

Mw. T.E. Riezebos - Schipper

Leraar klusklas & onderwijsassistent
iriezebos@petrusdatheen.nl  

Mw. A. IJzelenberg - Kalkman

Leraar groep 3 & klimopgroep
aijzelenberg@petrusdatheen.nl  

Mw. E. van Elsäcker - de Pater

Leraar groep 4-5
evanelsacker@petrusdatheen.nl  

E Oosterwijk

Leraar groep 4-5 & 6
eoosterwijk@petrusdatheen.nl  

Schoolassistent

Voor allerhande werkzaamheden op het gebied van concierge- en huishoudelijke taken is fulltime een schoolassistent in dienst.

Mw. J.G. Plomp

schoolassistent

Interieurverzorgers

Een schoonmaakteam, bestaande uit vier personeelsleden, en een vrijwilliger, zorgen voor een schoon interieur.