Nieuws

26 september 2019

Studiedagen

Ongetwijfeld hebt u ze in de planning al ontdekt : de studiedagen. Vijf woensdagen in dit schooljaar zijn de kinderen vrij omdat het team dan studiedag heeft. Wat doen we dan?

Studiedagen
Op 9 oktober, 20 november, 19 februari en 24 juni worden we getraind ten aanzien van PCM. Deze afkorting staat voor : Process Communication Model.

Wat houdt dat in? Wel het gaat over gedrag en mijn reactie daarop. Gedrag komt ergens vandaan. Wat is de reden dat een leerling zich zo gedraagt? Wat heeft deze leerling nodig? Hoe komt het dat ik als leerkracht zo op deze leerling reageer? Wat heb ik nodig? PCM biedt handvatten om te reageren op gedrag van leerlingen en geeft tegelijkertijd inzicht in de leerlingen en in wie ik ben. Dus PCM werkt? Nee, dat doe ik, maar PCM geeft wel hele mooie handreikingen.

 

Op 18 december hebben we een studiedag met betrekking tot de Kanjertraining. Na deze dag zijn we allemaal volledig gecertificeerd Kanjertrainer.

 

Tenslotte hebben we ook nog vier studiemiddagen Engels, maar dat vindt buiten schooltijd plaats.